Informacjíe
MARGITA-ILONA, s.r.o.
A. Sládkovièa 2
(JUNIOR - 5. poschodie)
934 01 Levice

Poå¹czenie siê z odpoczynkowym k¹paníem Margíta - Ilona telefonem

Recepcja: 00421-36-6312 954
Do Bíu: 00421-36-6307 330

Organizator: Ján Lacek 00421-36-6314 286

Rezerwacíjne ceny wypísuje: Alžbeta Dolnická 00421-36-6314 286

Web: www.margita-ilona.sk

E-mail: margita-ilona@margita-ilona.sk

Web Design: Akrylon


argita - Ilona 2014