Informacjíe
MARGITA-ILONA, s.r.o.
A. Sládkoviča 2
(JUNIOR - 5. poschodie)
934 01 Levice

Organizator: Ján Lacek 00421-36-6 314 286

Rezerwacíjne ceny wypísuje: Alžbeta Dolnická 00421-36-6 314 286

Recepcja: 00421-36-6 312 954
Do Bíu: 00421-36-6 307 330

Web: www.margita-ilona.sk

E-mail: margita-ilona@margita-ilona.sk


argita - Ilona 2014