Verejné informácie


Dokumenty
 
Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
Rok 2011(72)
Rok 2012(385)
Rok 2013(384)
Rok 2014(372)
Rok 2015(364)
Rok 2016(324)
Rok 2017(334)
Rok 2018(8)
Margita - Ilona 2014