SK  EN
 
MARGITA - ILONA
Verejné informácie
Dokumenty
 
Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
voľné predajné priestory 2019(3)
Rok 2011(72)
Rok 2012(385)
Rok 2013(384)
Rok 2014(372)
Rok 2015(365)
Rok 2016(325)
Rok 2017(335)
Rok 2018(353)
Rok 2019(373)
Rok 2020(387)
Rok 2021(397)
Rok 2022(364)
Rok 2023(360)
Rok 2024(171) 
margita-ilona@margita-ilona.sk       +421/36/6314 286       www.margita-ilona.sk