SK  EN
 
MARGITA - ILONA
Verejné informácie
Dokumenty
 
Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
voľné predajné priestory 2019(3)
Rok 2011(72)
Rok 2012(385)
Rok 2013(384)
Rok 2014(372)
Rok 2015(365)
Rok 2016(325)
Rok 2017(335)
Rok 2018(353)
Rok 2019(373)
Rok 2020(387)
Rok 2021(396) 
margita-ilona@margita-ilona.sk       +421/36/6314 286       www.margita-ilona.sk