SK  EN
 
ARGITA - ILONA

Na kúpalisku je k dispozícii 71 m dlhý tobogan a 10 m dlhý vodný sklz. Obidva sú k dispozícii zdarma návštevníkom kúpaliska ako aj ubytovaným v kempingu.

Prevádzková doba:

Prevádzka toboganu v prípade priaznivého počasia

11:00 - 12:00 (resp. do trvania dopytu)
13:30 - 15:00 (resp. do trvania dopytu)
16:00 - 18:00 (resp. do trvania dopytu)

Prevádzka vodného sklzu v prípade priaznivého počasia

10:00 - 11:30
13:00 - 14:30
16:00 - 17:30

 
margita-ilona@margita-ilona.sk       +421/36/6314 286       www.margita-ilona.sk